Serdecznie witamy na stronie internetowej Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą

Zobacz Naszą ofertę

Przetwarzanie danych osobowych i ich ochrona

  • 1. Klient składając zamówienie za pomocą strony internetowej wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówienia, ewentualnego rozpatrywania skarg i reklamacji, oraz archiwizacji dokumentacji w celach rozliczeniowych.
  • 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) oraz Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sposób uniemożliwiający wgląd osobom trzecim.
  • 3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.