lub szukaj


przód   tył

Szymborski W.
Odpusty w Polsce średniowiecznej

tom III z serii "Medium Aevum"Miejsce wydania: Kraków
Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-62261-28-4
Format: B5
Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
Oprawa: twarda
Liczba stron: 671

Status: nakład wyczerpany u wydawcy

Opis pliku: Spis treści
Ścieżka do pliku:

Cena: 58.00 zł

Przedmiotem badań podjętych w niniejszej pracy jest rola i znaczenie odpustów w Polsce i na Litwie w wiekach średnich. Ramy chronologiczne wyznaczają z jednej strony – pierwszy dokument odpustowy adresowany do wiernych w Polsce, z drugiej zaś – krytyka praktyk odpustowych, do jakiej doszło w czasach reformacji (…) Skala występowania odpustów w Polsce średniowiecznej pozostawała dotąd nieznana. Aby zbadać rozmiar tego zjawiska, sporządzono szczegółowy katalog dokumentów odpustowych. Zamieszczony w aneksie na końcu pracy, stanowi podstawę wszystkich analiz. (...) W toku kwerend w archiwach i wydawnictwach źródłowych udało się zarejestrować 1611 dokumentów odpustowych. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów w oryginałach, kopiach, inne w regestach bądź inwentarzach. W przypadkach, kiedy oryginały uległy zniszczeniu bądź nie udało się do nich dotrzeć, wykorzystane zostały wzmianki w literaturze historycznej. W osobnym aneksie zestawiono formularze nadań odpustowych.
(ze wstępu)


Tworzenie stron - Fabryka Stron Internetowych Sp. z o.o.   CMS - FSite