Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich

  • Autor:Kuras K.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2010
  • ISBN: 978-83-62261-09-3
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 365
Kategoria:

Wszechstronna analiza środowiska, skupionego wokół jednego z najbardziej wpływowych ludzi w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, pod kątem metod doboru współpracowników, sojuszników, klientów politycznych, zarządców majątków, sług dworskich czy też „affidowanych” duchownych pozwala odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wywierał on wpływ na ówczesne życie polityczne. Równie istotna wydaje się kwestia, na ile pozycja patrona-mecenasa, którą przez szereg lat zajmował Czartoryski, jak i stosowana przezeń w praktyce świadoma metoda zarządzana zasobami ludzkimi, były typowe dla czasów saskich.
(Ze Wstępu)