Ager Gallicus. Polityka Republiki Rzymskiej wobec dawnych ziem senońskich nad Adriatykiem w III-I w. p.n.e.

Senonowie byli pierwszymi Celtami, z jakimi zetknął się Rzym w czasie budowania dominacji w Italii. Spotkanie to odegrało niezwykle istotną rolę w ukształtowaniu się postawy Rzymian wobec Galów. Tak dla Republiki jak i dla Senonów wzajemne relacje były pełne dramatycznych momentów. Rzym ucierpiał w wyniku najazdu senońskiego w 390 r., natomiast Senonowie w 283 r. zostali poddani bezwzględnej eksterminacji przez Rzymian. Jej następstwem było zdobycie przez Republikę pierwszych obszarów celtyckich, z których powstał AGER GALLICUS.

  • Autor:Maciej Piegdoń
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2019
  • ISBN: 978-83-66304-02-4
  • Format: B5
  • Projekt okładki: F.H.U. Mykom
  • Rodzaj oprawy: Twarda
  • Liczba stron: 377