Ambasadorzy idei

Wkład intelektualistów w promowanie pozytywnego wizerunku Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939.

Studia z historii XX wieku, t. XVII

  • Autor:Pudłocki T.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2015
  • ISBN: 978-83-65080-02-8
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 382
  • Ścieżka do pliku: Link do pliku
Kategoria:

Przygotowana przez dr. Tomasza Pudłockiego praca w swojej dziedzinie jest dziełem pionierskim. Składa się z pięciu zasadniczych rozdziałów. Pierwszy ma charakter wprowadzający i jest próbą ukazania obrazu Polski w Wielkiej Brytanii w latach 1918-1939. W kolejnych uwaga Autora koncentruje się na wielopłaszczyznowej działalności na rzecz Polski – polskich służ dyplomatycznych, brytyjskich polonofili oraz szczególnie zasłużonego na tym polu anglisty Romana Dyboskiego. Całość została skonstruowana logicznie, a zwięzłe podsumowania po każdym z rozdziałów sprawiają, że narracja zyskuje na klarowności.

(z recenzji prof. dra hab. Artura Patka)