Promocja!

Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie

Analiza współczesnej symbolizacji przeszłości

  • Autor:Kurkowska-Budzan M.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2009
  • ISBN: 978-83-88737-24-4
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 256
Kategoria:

Książka ta powstała w wyniku zainteresowań obecnością historii (res gestae) w teraźniejszości w różnych formach, między innymi kultury masowej […] W środowisku akademickim coraz częściej dostrzegamy, że historycy nie mają monopolu na wygłaszanie sądów o przeszłości, na jej penetrowanie i rekonstruowanie. Unaoczniamy sobie, że nowoczesne społeczeństwa ufają nie tylko naukowcom, że chętniej słuchają tych, których siła perswazji jest większa, a argumenty i wizje przeszłości bliższe estetycznym, etycznym i epistemologicznym oczekiwaniom. Wydaje sie nam, że posiadamy kontrolę nad wykorzystaniem naszej pracy, choć wiemy zarazem, że używanie i nadużywanie historii przez na przykład władzę polityczną jest z pewnością, jeśli nie odwieczną, to co najmniej dwustuletnią tradycją […]. Interesuje mnie, jak od czasu radykalnej zmiany, czyli zmiany systemu politycznego w Polsce w 1989 r., zmienił się dyskurs publiczny i prywatny wokół narodowej partyzantki.

Do książki dołączona jest płyta CD z prezentacją multimedialną zawierająca m. in. reportaże radiowe, fotografie, fragmenty filmów.

32,00  10,00