Promocja!

Obywatele polscy w obozie NKWD-MWD ZSRR nr 178-454 w Riazaniu w latach 1944-1947

Studia z historii XX wieku, t. IX

  • Autor:Arkusz A.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2010
  • ISBN: 978-83-62261-05-5
  • Format: B5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 458
Kategoria:

Polska padła ofiarą ZSRR już na początku II wojny światowej. Aneksja wschodnich ziem RP, deportacje ludności tych obszarów w głąb Związku Radzieckiego oraz wymordowanie polskich jeńców wojennych, stanowiły tragiczny początek nmowego oblicza stosunków polsko-radzieckich. Polityka J. Stalina wobec Polski osiągnęła swój kulminacyjny zwrot w latach 1944-1945, kiedy przy pomocy w pełni serwilistycznych wobec siebie komunistów, rozpoczął on okres podporządkowywania państwa polskiego i jego uzależniania od ZSRR. Polska stała się wówczas jednym z wielu państw, gdzie siłą i przy pomocy radzieckich organów bezpieczeństwa narzucono nowy system, odzwierciedlający w swej podstawie najważniejsze cechy systemu radzieckiego, a więc strach, terror i represje, przeprowadzane w imię swoiście pojmowanego interesu państwa.

52,00  32,00