„Będziemy działać”

Wincenta Tarnawska w służbie niepodleglości Polski

tom III z serii „Pragmateia”

  • Autor:Pudłocki T.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2013
  • ISBN: 978-83-62261-60-4
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 338
Kategoria:

Książka nie jest zwykłą biografią. […] Wpisuje się w nurt „historii heroicznej”, co autor bardzo przekonująco uzasadnił we wstępie, stara się przy tym spojrzeć na życie i działalność bohaterki z punktu widzenia gender studies. Zastanawia sie, jaką rolę spełniały kobiety w procesach narodowotwórczych, a także, czy i w jakim zakresie zaangażowanie kobiet w działalność narodową, w życie dla Polski, uzależnione było od płci. […]Jest to ogromny plus tej książki – pokazanie, w jaki sposób przemiany cywilizacyjne wpływały na zmianę modelu zachowań kobiecych i męskich, a także jaki wpływ na przekraczanie przez kobiety obszarów zarezerwowanych dla mężczyzn miały stan cywilny, sytuacja rodzinna, mentalna, wiek, stan zdrowia, strój itp.

(z recenzji prof. dr hab. Jadwigi Hoff)