Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana?

Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR.

  • Autor:Patek A.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:1997
  • ISBN: 83-906446-8-1
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 103
Kategoria:

Pionierski na polskim gruncie zarys historii Żydowskiego Obwodu Autonomicznego w ZSRR z centrum w Birobidżanie na Dalekim Wschodzie, od jego początków po czasy współczesne. Określany przez sowiecką propagandę jako „radziecka ziemia obiecana” i „druga Palestyna”, obwód ten był jedną z metod uformowania w ZSRR komunistycznej społeczności żydowskiej. Jako taki miał w istocie charakter antyżydowski, wrogi tożsamości Żydów, ich tradycjom i religii. Praca jest istotnym przyczynkiem nie tylko w odniesieniu do problematyki judaistycznej, ale także skomplikowanych dziejów stosunków narodowościowych w byłym ZSRR. Książka zawiera liczne ilustracje i mapy. Na uwagę zasługują zamieszczone w aneksie niepublikowane dotąd w Polsce dokumenty źródłowe dotyczące tego obwodu.