Człowiek w antycznym świecie

  • Autor:Sprawski S. (red.)
  • Redakcja:Sprawski S.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2012
  • ISBN: 978-83-62261-52-9
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 431
  • Ścieżka do pliku: Link do pliku
Kategoria:

Książka jest próbą spojrzenia na starożytność przez pryzmat losów kilkunastu postaci. Są wśród nich zarówno osoby bardzo znane, jak i te z drugiego czy trzeciego planu historycznej sceny. Osiemnaście rozdziałów układa się w swoisty poczet greckich królów, wodzów, tyranów i uczonych, rzymskich polityków, cesarzy i przedstawicieli prowincjonalnej arystokracji, heretyków i obrońców Kościoła, wreszcie spadkobierców tradycji antycznej na Wschodzie i na Zachodzie. Autorzy dedykują książkę profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi w podziękowaniu za Jego ogromny wkład w upowszechnienie wiedzy o świecie antycznym.