Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy

Studia edytorskie, t. 2

  • Redakcja:Perłakowski A. (red.)
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2015
  • ISBN: 978-83-650-8001-1
  • Format: A5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 212
  • Ścieżka do pliku: Link do pliku
Kategoria:

Recenzowana publikacja to inicjatywa cenna, tym bardziej, że w polskiej nauce nie zawsze mamy do czynienia z pogłębioną refleksją metodologiczną, związaną z edycją źródeł staropolskich. Tym razem jednak oprócz historyków i filologów polskich, swoje artykuły publikują badacze z Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy […]. Publikacje takie jak omawiany zbiór studiów pt. „Edytorstwo źródeł – ograniczenia i perspektywy”, oprócz niewątpliwie wysokich walorów warsztatowych i merytorycznych, stanowi bardzo poważny wkład w tego typu dyskusję, wzbogaconą przez ustalenia historyków z krajów sąsiednich.
Z recenzji dr. hab. Adama Kaźmierczyka