Europa unii i federacji

Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych. Praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Ślusarka.

  • Redakcja:Ślusarek K.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2004
  • ISBN: 83-88737-96-1
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 453
Kategoria:

Spis treści: F. Ziejka, Przedmowa, k. 5 – 7; L. Korczak, Litwini wobec unii z Polską w XV wieku, s. 11 – 18; J. Kiaupiené, Poszukiwanie kompromisu – konfrontacja litewskiej i polskiej tradycji politycznej w przededniu unii lubelskiej, s. 19 – 29; J. Małłek, Unia parlamentarna Prus Królewskich z Koroną z 1569 roku i jej konsekwencje, s. 31 – 37; M. Straszewicz, Koncepcje unii Rzeczypospolitej i Moskwy w 1. połowie XVII wieku, s. 39 – 66; A. Filipczak – Kocur, Financial Contribution of Both Members of the Polish – Lituanian Federation in Realisation of Their Political Aims 1587 – 1648, s. 67 – 82; M. Markiewicz, Stosunki między Rzeczpospolitą i Saksonią za panowania Augusta II i Augusta III, s. 83 – 90; Z. Kiaupa, The Rise of the Mutual Guarantee of the Two Nations, s. 91 – 98; A. Waśko, Unie skandynawskie w średniowieczu, s. 99 – 107; A. Alvar, Union of the Crowns in Spain. Agreements and Frustrations (16th – 18th Century), s. 109 – 115; R. Skowron, Interkontynentalna unia iberyjska (1580 – 1640), 117 – 130; J. Basista, Anglia i Szkocja między uniami (1603 – 1707), 131 – 140; J. Grobis, Małe panstwa europejskie w systemie równowagi sił w XVIII wieku. Oczekiwania i realia, s. 141 – 157; G. Chomicki, Niewdzięczne królowanie. O niektórych aspektach unii hanowersko – angielskiej w początkach XVIII wieku, s. 159 – 173; P. Robak, Zjednoczona Europa w pogladach Johna Bellersa z 1710 roku, s. 175 – 192; J. A. Daszyńska, W kierunku państwa federalnego (1776 – 1787). Europejskie reminiscencje amerykańskich przemian, s. 193 – 217; J. Kieniewicz, Uniwersalizm i nacjonalizm idei jedności europejskiej w XIX wieku, s. 221 – 230; K. K. Daszyk, Idea Europy wolnych i zjednoczonych narodów w polskiej mysli politycznej XIX wieku, s. 231 – 258; A. Cetnarowicz, Koncepcje federalistyczne wśród Słowian południowych (do roku 1914), s. 259 – 271; D. Jeziorny, Autonomia, federacja, konfederacja – możliwości uratowania Austro – Węgier przed rozpadem w XX wieku, s. 273 – 284; D. Tarasiuk, Polacy białoruscy wobec idei współpracy narodów w latach 1905 – 1918, s. 285 – 294; J. Januszewska – Jurkiewicz, W kręgu koncepcji „krajowych”. Białorusini i Żydzi na Litwie Środkowej wobec konfliktu polsko – litewskiego, s. 295 – 319; L. Krzyżanowski, Konstytucja kwietniowa a autonomia województwa śląskiego. Dyskusja nad nowelizacją statutu organicznego województwa śląskiego w 2. polowie lat 30. XX wieku, s. 321 – 341; J. Nimeeek, Czechosłowacko – polskie koncepcje federacyjne w okresie II wojny światowej, s. 343 – 365; S. Fertacz, Polskie koncepcje zjednoczenia Słowian w okresie drugiej wojny światowej, s. 367 – 384; J. Tischler, Węgry a Unia Europejska z perspektywy środkowo – europejskiej, s. 387 – 395; I. Pankevych, Rozszerzenie Unii Europejskiej i eurointegracyjna perspektywa Ukrainy, s. 397 – 406; A. Grazulis, EU Enlargement: Re – construction of Europe or Drawing New Dividing Lines?, s. 407 – 416; B. A. Despiney – Żochowska, Nowe europejskie granice – nowe peryferia?, s. 417 – 419; Z. Osiński, Unia Europejska – szanse i zagrożenia dla szkolnej edukacji historycznej i obywatelskiej w Polsce, s. 421 – 434; J. Tomasiewicz, Europa wobec zagrożenia terroryzmem, s. 435 – 448.