Gospodarka żywnościowa ludności kultury przeworskiej

  • Autor:Rodzińska-Nowak J.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2012
  • ISBN: 978-83-622-6150-5
  • Format: A4
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 284
Kategoria:

W literaturze dotyczącej problematyki okresu przedrzymskiego i okresu wpływów rzymskich brak było dotychczas kompleksowego, wyczerpującego opracowania dotyczącego gospodarczych podstaw rozwoju ludów środkowoeuropejskiego Barbaricum. Uwaga ta dotyczy również badań nad kulturą przeworską. Tę istotną lukę wypełnia z powodzeniem niniejsza praca Judyty Rodzińskij-Nowak. W stosunku do nielicznych opracowań zawierających charakterystykę gospodarki żywnościowej innych ludów „barbarzyńskiej” Europy okresu rzymskiego różni się ona zasadniczo innym podejściem metodologicznym.