Promocja!

Hałyczyna contra Galicja

Ukraińskie szkolnictwo średnie i wyższe w debatach Sejmu Krajowego Galicyjskiego 1907-1914

Studia z historii XX wieku, t. XVI

  • Autor:Moklak J.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2013
  • ISBN: 978-83-62261-64-2
  • Format: B5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 203
Kategoria:

W ciągu ery autonomicznej ukształtowała się głęboka dysproporcja w liczbie polskich i ukraińskich szkół na poziomie średnim i wyższym. Ukraińcy zyskali zaledwie kilka gimnazjów państwowych, podczas gdy Polacy aż kilkadziesiąt. Doświadczenia zdobyte w drugiej połowie XIX w. utwierdziły polityków ukraińskich w przekonaniu, że dopóki nie nastąpi zmiana układu sił w sejmie galicyjskim, rozwój szkolnictwa ukraińskiego uzależniony będzie od woli posłów polskich. Praktyka sejmowa pokazała, że wola ta objawiała się w sytuacji nie zaspokajającej już potrzeb zgłaszanych przez Ukraińców, które – należy podkreślić – sukcesywnie rosły w miarę postępującego samouświadomienia narodowego Rusinów. Ugoda w sprawie reformy wyborczej z 14 lutego 1914 r. umożliwiła zmiany w polityce szkolnej władz krajowych, jednak zaproponowana przez większość sejmową liczba i lokalizacja szkół ukraińskich nie doprowadziła do porozumienia.