Historia Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora

  • Redakcja:Kosiński R., Szopa A., Twardowska K.,
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2019
  • ISBN: 978-83-66304-17-8
  • Format: B5
  • Projekt okładki: F.H.U. Mykom
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 579

Oddajemy w Państwa ręce pierwsze tłumaczenie na język nowożytny dwóch dzieł, bez których odtwarzanie historii cesarstwa przełomu V i VI wieku, szczególnie panowania cesarzy Zenona i Anastazjusza, wydaje się wręcz niemożliwe. Mimo roli, jaką odgrywa w poznawaniu tego okresu zwłaszcza Historia Kościoła Teodora Lektora, jej pozostałości nigdy nie doczekały się przekładu na języki nowożytne. Powodem tego jest przede wszystkim stan zachowania tego dzieła – fragmentaryczny, odtwarzany w dużym stopniu hipotetycznie. […]

Lukę tę pragniemy zapełnić niniejszą publikacją. Celem pracy jest oddanie w ręce Czytelników kompleksowego wydania Historii Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora, zawierającego teksty oryginalne – greckie, łacińskie i starosłowiańskie – wraz z tłumaczeniem na język polski i komentarzem. Dumni jesteśmy z tego, że pierwszy kompletny przekład Historii Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora dokonany został właśnie na jezyk polski.