Promocja!

Historyk i historia

Studia dedykowane pamięci Prof. Mirosława Francicia.

  • Redakcja:Walaszek A., Zamorski K.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2005
  • ISBN: 83-88737-37-6
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 306
Kategoria:

Spis treści: A. Walaszek, K. Zamorski, Wstęp, s. 5 – 7; Bibliografia prac Prof. dr. hab. Mirosława Frančicia, Opracowali H. Florkowska-Frančić, J. Pezda i Red. s. 9 – 22; W. A. Serczyk, Historia z drugiej strony lustra, s. 25 – 33; M. Kula, Kamienie mówią — ale to, co my chcemy powiedzieć, s. 35 – 55; H. M. Słoczyński, „Stara baśń” Józefa Ignacego Kraszewskiego a romantyczne koncepcje dziejów Polski, s. 57 – 89; A. Walaszek, Od Crčvecoeura po transnacjonalizm: „amerykanizacja” w piśmiennictwie historycznym, s. 91 – 112; J. Maternicki, Początki kariery profesorskiej Adama Szelągowskiego na Uniwersytecie Lwowskim (1909–1919), s. 115 – 127; M. Zgórniak, Marian Kukiel (1885–1973) — generał, polityk, historyk, s. 129 – 142; H. Madurowicz-Urbańska, Franciszek Bujak — socjolog i socjograf wsi (refleksja historiograficzna), s. 143 – 147; A. A. Zięba, Historyk jako produkt historii, czyli o tym, jak Ludwik Bernstein przekształcał się w Lewisa Namiera, s. 149 – 174; R. Stobiecki, Etyka jako ideologia. Z dziejów stalinizacji polskiej historiografii po II wojnie światowej, s. 175 – 185; P. Franaszek, Walka Edwina Chadwicka o prawną i instytucjonalną regulację warunków sanitarnych w miastach wiktoriańskiej Anglii, s. 189 – 201; A. Kasznik-Christian, Polacy w Algierii (XIX–XX w.), s. 203 – 221; T. Gąsowski, Polscy Żydzi w sowieckiej Rosji, s. 223 – 236; J. Lencznarowicz, Postać Stanisława Mikołajczyka w mitologii politycznej polskiej emigracji pojałtańskiej, s. 237 – 259; A. Reczyńska, Pierwsze polonijne parafie we wschodniej Kanadzie, s. 261 – 273; K. Zamorski, Historia i medycyna a ludzkie doświadczenie przeszłości. Szkic z historii medycyny — przykład epilepsji, s. 275 – 285; J. Pezda, Listy Tadeusza Kościuszki w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, s. 289 – 304.