Kazimierz – sławny i z czynów Wielki

Materiały z sesji naukowej, Nowy Wiśnicz, 14-15 maja 2010

  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2011
  • ISBN: 978-83-62261-27-7
  • Format: A4
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 208
Kategoria:

Książka wydana przez Archiwum Państwowe w Krakowie i Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zawiera materiały z sesji naukowej, zorganizowanej w 2010 roku Nowym Wiśniczu z okazji 700-lecia urodzin króla Kaźmierza Wielkiego. Książkę uzupełnia 80 stron kolorowych reprodukcji dokumentów i pieczęci z czasów panowania Kazimierza, a także późniejszych rycin, litografii i sztychów oraz współczesne zdjęcia obiektów powstałych za rządów króla – prezentowanych na towarzyszącej konferencji wystawie.
Spis treści:
J. Wyrozumski, Państwo Kazimierza Wielkiego.
F. Kiryk, Polityka miejska Kazimierza Wielkiego w Małopolsce.
K. Ożóg, Velut alter Salomon. Wzorce ideowe władzy królewskiej w Polsce za panowania Kazimierza Wielkiego
M. Walczak, Obraz władcy w sztuce XIV wieku na przykładzie Kazimierza Wielkiego.
W. Uruszczak, Statuty Kazimierza Wielkiego i ich znaczenie.
D. Quirini-Popławska, R. Hryszko, Rola włoskich żupników w Polsce w XIV i w XV wieku.
Z. Czekalska-Sitko, Kazimierz Wielki a Bochnia.
M. Starzyński, Spór o miasto. Kraków w ostatnim dziesięcioleciu panowania Kazimierza Wielkiego.
K. Follprecht, Jak w dawnym Krakowie ucztowano.
M. Molenda, Moda w czasach Kazimierza Wielkiego.
S.A. Sroka, Życie osobiste Kazimierza Wielkiego. Źródła a prawda.
Katalog wystawy „Kazimierz – sławny i z czynów Wielki”