Koleje żelazne w Galicji w latach 1847 – 1914

Informator statystyczny do dziejów społeczno – gospodarczych Galicji. Redaktor Helena Madurowicz – Urbańska.

  • Autor:Szuro S.
  • Redakcja:Madurowicz - Urbańska H.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:1997
  • ISBN: 83-906446-1-4
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 260
Kategoria:

Kolejny tom w redagowanej przez prof. dr hab. Helenę Madurowicz – Urbańską serii Informatorów statystycznych do dziejów społeczno – gospodarczych Galicji. W pracy opartej na różnorodnych źródłach statystycznych, zebrano materiały liczbowe dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych na terenie Galicji, w tym dane dotyczące nakładów na budowę linii kolejowych, wielkości przewozów towarowych i osobowych oraz wyników ekonomicznych poszczególnych linii kolejowych.