Loca peregrinationis terre sancte

Czternastowieczny przewodnik po Ziemi Świętej. Do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Wojciech Mruk.

  • Redakcja:Mruk W.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2005
  • ISBN: 83-88737-62-7
  • Format: A5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 76
Kategoria:

Książka zawiera transkrypcję XIV-wiecznego przewodnika po Ziemi Świętej, którego oryginał przechowywany jest w Bodleian Library w Oxfordzie (sygn. Rawlinson C 958) i który jest zapewne jednym z najstarszych zachowanych rękopiśmiennych przewodników o kieszonkowych rozmiarach. W obszernym wstępie omówione zostały związki publikowanego tekstu z innymi XIII i XIV-wiecznymi opisami Ziemi Świętej. Loca peregrinationis terre sancte nie jest bowiem typowym dla późnego średniowiecza tzw. „franciszkańskim” przewodnikiem po Ziemi Świętej. Można natomiast dostrzec jego wyraźne związki z opisem peregrynacji sporządzonym przez XIII-wiecznego pątnika Philippusa Busseriusa oraz z przechowywanym w bibliotece Trinity College w Dublinie przewodnikiem znanym jako Peregrinaciones tocius Terre Sancte. Transkrypcja manuskryptu opatrzona została rozbudowanymi przypisami wprowadzającymi czytelnika w świat legend i wyobrażeń późnośredniowiecznych łacińskich pątników odwiedzających Ziemię Świętą.