Na styku chrześcijaństwa i islamu

Krucjaty i Cypr w latach 1191-1291

  • Autor:Burkiewicz Ł.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2008
  • ISBN: 978-83-88737-44-2
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 166
Kategoria:

Książka jest poświęcona roli, jaką odegrało łacińskie Królestwo Cypru w okresie wypraw krzyżowych. Tekst obejmuje wydarzenia od momentu opanowania wyspy przez króla Anglii Ryszarda Lwie Serce aż do upadku Królestwa Jerozolimskiego w 1291 r. Praca przedstawia historię polityczną wyspy, porusza aspekty gospodarcze i społeczne oraz ukazuje rolę, jaką pełnił Cypr w poszczególnych krucjtach do Ziemi Świętej.