Promocja!

Od kółek ziemian do Związku Ziemian w Krakowie

Ruch organizacyjny ziemiaństwa w zachodniej Galicji i Małopolsce 1906-1939
Studia z historii XX wieku, t. XII

  • Autor:Kargol T.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2010
  • ISBN: 978-83-62261-21-5
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 258
Kategoria:

Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie działalności organizacji ziemiańskich w zachodniej Galicji i Małopolsce w latach 1906-1939 – kółek ziemian, Ogólnego Zjednoczenia Ziemian, Zjednoczenia Ziemian i Związku Ziemian. Praca składa się z trzech części. Pierrsza poświęcona została powstaniu, historii oraz strukturze organizacyjnej wspomnianych stowarzyszeń. W drugiej zaprezentowany został ich program i ideologia ziemiaństwa zachodniogalicyjskiego/małopolskiego. Trzecia omawia działaność organizacji ziemiańskich w zakresie kosztów produkcji w rolnictwie, jego modernizacji oraz utrzymania przez ziemiaństwo silnych wpływów w społeczeństwie galicyjskim, a następnie już Polski niepodległej.

25,00  5,00