Odbiorca jako czynnik kształtujący wypowiedź

(na przykładzie kazań dla dzieci)

  • Autor:Sieradzka - Mruk A.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2003
  • ISBN: 83-88737-26-0
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 208
Kategoria:

Książka zawiera językową analizę 60 współczesnych kazań dla dzieci nagranych w kościołach krakowskich. Dla porównania wykorzystano taką samą liczbę kazań dla dorosłych, obejmując badaniami ogółem wypowiedzi 85 kaznodziejów. Autorka koncentruje się na powtarzających się połączeniach wyrazowych (formułach), przy pomocy których księża nadają kazaniu spójność, dzielą je na części, nawiązują kontakt z słuchaczami, komentują swoją własną wypowiedź itp. Na końcu pracy znajduje się aneks, a w nim wyodrębnione formuły (w liczbie ponad 90), uporządkowane alfabetycznie; każda z nich opatrzona jest krótkim opisem sytuacji użycia.

10,00