Odbudowa Galicji ze zniszczeń wojennych w latach 1914-1918

  • Autor:Kargol T.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2012
  • ISBN: 978-83-62261-49-9
  • Format: B5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 320
Kategoria:

Celem akcyi jest odbudowa zniszczonych wojną miast, gmin i miejscowości, komunikacyi, wodociągów i t. d., jako też podźwignięcie gospodarstwa rolnego i leśnego, rękodzieła, przemysłu i handlu. (…)

Do zakresu działania centrali krajowej należą – bez naruszania unormowanej ustawami kompetencyi władz państwowych i autonomicznych – wszystkie zarządzenia odnoszące się do gospodarczej odbudowy Galicyi, a więc w szczególności:

Wszystkie ogólne i organizacyjne zarządzenia regulujące przeprowadzenie tej akcyi po myśli postanowień zawartych w niniejszym statucie; naczelne kierownictwo i nadzór nad wykonaniem przez podwładne organy zarządzeń poszczególnych objętych niniejszą akcyą.

Z odnośnych spraw załatwia:

Oddział budowniczy: sprawy odbudowy zniszczonych miast, wsi, miejscowości, komunikacyi, wodociągów itd.

Oddział rolniczy i leśny: sprawy podźwignięcia gospodarstwa rolnego i leśnego,

Oddział rękodzielniczy, przemysłowy i handlowy: sprawy podźwignięcia rękodzieła, przemysłu i handlu.

(Ze „Statutu organizacyjnego Centrali krajowej dla gospodarczej odbudowy Galicji”)