Osadnicy niemieccy na Żywiecczyźnie w okresie okupacji hitlerowskiej (wykazy)

Wydał, wstępem i komentarzem opatrzył Rafał Kosiński.

  • Redakcja:Kosiński R.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2005
  • ISBN: 83-88737-72-4
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 172
Kategoria:

Publikacja obejmuje wykazy osadników niemieckich sprowadzonych w czasie II wojny światowej przez władze hitlerowskie na teren Żywiecczyzny, która jesienią 1939 roku została wcielona do III Rzeczy. Region żywiecki był zamieszkały w II Rzeczpospolitej w zdecydowanej części przez ludność polską, władze hitlerowskie postanowiły zatem zmienić stosunek ludnościowy na tym obszarze poprzez wysiedlenia ludności polskiej oraz sprowadzenie w ich miejsce osadników niemieckich. W ramach akcji zamierzano wysiedlić ok. 20 tysięcy Polaków i sprowadzić 600-800 rodzin Niemieckich z Galicji, Wołynia oraz Bukowiny. Pod koniec wojny, w wyniku akcji przesiedleńczej, Niemcy stanowili 11% ludności powiatu. Wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej osadnicy niemieccy opuszczali teren powiatu żywieckiego w ramach zorganizowanej ewakuacji lub indywidualnie.
Publikowane wykazy osadników niemieckich powstały w środowisku niemieckim w powiecie żywieckim bądź w sztabie osadniczym Sud w Bielsku pomiędzy jesienią 1942 a jesienią 1944 r.