Promocja!

Pamiętnik 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Krakowie

Tradycja a nowoczesność – tożsamość. Kraków, 15 – 18 września 2004.

  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2005
  • ISBN: 83-88737-57-0
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 214
Kategoria:

Spis treści: A. Chwalba, Wstęp, s. 7 – 9; Odezwa Zjazdowa, s. 13 – 15; J. Ciecieląg, Działalność Krakowskiego Oddziału PTH w latach 2001–2004, s. 17 – 20; D. Kałwa, Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, s. 21 – 23; T. Czekalski, II Małopolski Festiwal Filmów Historycznych w Krakowie „Obyczajowość realnego socjalizmu” (25–27 X 2004), s. 25 – 26; P. Franaszek, Spotkanie dyrektorów instytutów historii polskich wyższych uczelni, s. 27 – 30; F. Kiryk, Zjazdy w Krakowie, s. 31 – 37; Witajcie! Słowo od Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, s. 39 – 40; Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, s. 43 – 46; Przemówienie JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki, s. 47 – 49; Wystąpienie Feliksa Kiryka, s. 51 – 54; Wystąpienie Andrzeja Chwalby, s. 55 – 61; K. Mikulski, Powitanie i otwarcie Zjazdu, s. 65 – 66; Ceremonia otwarcia. Prowadzenie: Andrzej Chwalba i Feliks Kiryk, s. 67 – 76; Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego — odczytane przez Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Barbarę Labudę, s. 77 – 79; Wystąpienie Marszałka Sejmu RP Józefa Oleksego, s. 81 – 85; Wystąpienie Wojewody Małopolskiego Jerzego Adamika, s. 87 – 89; Wystąpienie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, s. 91 – 93; Wystąpienie JM Rektora Akademii Pedagogicznej Michała Śliwy, s. 95 – 96; Wystąpienie Dyrektora Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, Klausa Ziemera, s. 97 – 98; Wystąpienie Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysława Miodunki, s. 99 – 101; W. Wrzesiński, Polska nauka historyczna u progu XXI w., s. 103 – 113; K. Mikulski, Z historią w przyszłość, s. 115 – 117; Uroczyste wręczenie Księgi pamiątkowej prof. Piotrowi Wandyczowi. Prowadzenie: Feliks Kiryk i Jan Faryś, s. 119 – 120; P. Wandycz, Historia Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na amerykańskich uniwersytetach, s. 121 – 128; N. Davies, Wykład inauguracyjny, s. 129 – 142; Program Zjazdu, s. 143 – 165; K. Zamorski, Organizacja 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, s. 169 – 177; M. Wilczyński, 17. Powszechny Zjazd Historyków w Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie, s. 179 – 182; W. Krawczuk, Imprezy towarzyszące 17. Powszechnemu Zjazdowi, s. 183 – 186; L. Śliwa, Pozyskać społeczeństwo. Media, s. 187 – 189; D. Haręzga, „Historyk a otaczająca go rzeczywistość” — sympozja studentów w dziejach Powszechnych Zjazdów Historyków, s. 191 – 193; K. Zamorski, Nagroda im. Marcelego Handelsmana przyznawana przez „Historykę” i Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, ufundowana przez Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 195 – 197; A. Chwalba, Co nam zostało po Zjeździe?, s. 199 – 203.

25,00  10,00