Państwa europejskie na drodze do niepodległości (w drugiej połowie XIX i XX wieku)

Studia ofiarowane Profesorowi Marianowi Zgórniakowi pod redakcją Ireny Stawowy – Kawki i Wojciecha Rojka.

  • Redakcja:Stawowy-Kawka I., Rojek W.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2003
  • ISBN: 83-88737-01-5
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 389
Kategoria:

Spis treści: W. Rojek, Sylwetka Profesora Mariana Zgórniaka, s. 5 – 10; Bibliografia publikacji prof. Mariana Zgórniaka, s. 11 – 31; D. Agièić, Idee niepodległościowe wsród Chorwatów do i wojny światowej (1860 – 1914), s. 35 – 40; A. Cetnarowicz, Dalmacja jako teren wyprawy dywersyjnej przeciwko Austrii na poczatku lat sześćdziesiątych XIX wieku, s. 41 – 53; L. Ognyanov, The Great Powers and the Independence of Bulgaria (1878 – 1908), s. 55 – 65; S. Kiselinovski, Narodowo – państwowe koncepcje w macedońskim ruchu wyzwoleńczym, s. 67 – 72; Z. Klein, Okoliczności towarzyszące ogłoszeniu niepodległości Bułgarii w 1908 roku, s. 73 – 77; A. Kastory, Koncepcje granicy historycznej i etnicznej w rokowaniach rumuńsko – węgierskich w sierpniu 1940 roku, s. 79 – 92; E. Znamierowska – Rakk, Próby sfederowania Bałkanów przy udziale Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej, s. 93 – 106; W. Rojek, Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec kwestii państwowej przynależności Triestu i Wenecji Julijskiej luty – czerwiec 1945 roku, s. 107 – 120; M. Stamowa, Josip Broz – Tito, Todor Żiwkow a problem macedoński (1963 – 1967), s. 121 – 129; I. Stawowy – Kawka, Problem macedoński w powojennej polityce Bułgarii, s. 131 – 144; A. Pankowicz, Kościół katolicki wobec przebudzenia narodowego w Europie Środkowej w XIX wieku, s. 147 – 157; A. Mania, Europa Środkowa w celach polityki USA w latach i wojny światowej. 14 punktów prezydenta Wilsona, s. 159 – 176; J. Valenta, Państwowość i niepodległość w czeskiej nowożytnej myśli politycznej, s. 177 – 191; J. Rychlik, Problem państwowości Czechów i Słowaków w XIX i na początku XX wieku, s. 193 – 205; A. Essen, Problem niepodległości Czechosłowacji w czasie i wojny światowej, s. 207 – 224; Z. Mańkowski, Ukraińska dywizja SS Galizien (z doświadczeń teorii mniejszego zła), s. 225 – 235; G. Mazur, Wokół ukraińskich prób tworzenia własnego państwa w czasie II wojny światowej, s. 237 – 252; E. Orlof, Transformacja polityczna w Słowacji w ostatniej dekadzie XX wieku, s. 253 – 263; I. Homola – Skąpska, S. Grodziski, Inteligencja Wolnego Miasta Krakowa w ruchu wyzwoleńczym, s. 267 – 282; A. Garlicki, „Dwójka” o grupie gen. Bałachowicza, a. 283 – 300; Z. Cutter, Polskie formacje wojskowe w pierwszej wojnie światowej, s. 301 – 308; B. Drwęski, Kwestia niepodległości Polski na tle rzeczywistości gospodarczej. Wnioski z doświadczeń XX wieku, s. 309 – 320; E. Cziomer, Polsko – niemieckie problemy sporne w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, s. 321 – 331; J. J. Węc, Polityka zagraniczna Polski wobec dwóch państwa niemieckich i zjednoczonych Niemiec w latach 1989 – 1991. Od zburzenia muru berlińskiego do traktatu o partnerstwie, s. 333 – 346; J. Łaptos, Kryzys tożsamosci narodowej Belgów. Przyczyny, przejawy, konsekwencje, s. 347 – 361; P. Mikietyński, Dążenia niepodległościowe narodów północnego Kaukazu w XX wieku, s. 365 – 376; A. Patek, U genezy projektu Birobidżanu, s. 377 – 386.