Państwo w filozofii politycznej Łukasza Opalińskiego

Tłumaczenie z języka angielskiego, przygotowanie wersji polskiej, redakcja naukowa Grzegorz Chomicki.

  • Autor:Pryshlak M. O.
  • Redakcja:Chomicki G.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2000
  • ISBN: 83-88737-15-5
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 120
Kategoria:

Tytuł angielski: The Well Ordered State in the Political Philosophy of the Polish Aristocracy: Łukasz Opalinski’s „Rozmowa plebana z ziemianinem” and „Polonia defensa”.
Maria O. Pryshlak mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych. Studiowała historię na Columbia University, gdzie w 1984 roku uzyskała stopień doktorski (Ph.D. the Graduate School of the Arts and Sciences at Columbia University). Wielokrotnie jako stypendystka przebywała w Polsce. W momencie publikacji książki pracowała jako adiunkt na Georgetown University.
Dr Maria O. Pryshlak doszukuje się w ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów charakterystycznych cech monarchii mieszanej. Na odwieczne pytanie polskiej historiografii, czy mógł być to ustrój wystarczająco sprawny i korzystny dla państwa i jego obywateli, autorka daje odpowiedź pozytywną. Dostrzega też istnienie wyodrębnionej spośród rzesz szlachty grupy arystokratycznych rodów, szczególnie przywiązanych do tej formy rządów i gotowych umacniać Rzeczpospolitą, traktowaną jako swe dziedzictwo. Wyrazicielem poglądów najbardziej uświadomionego politycznie elementu arystokratycznego – konstytucjonalistów – był, zdaniem dr Pryshlak, Łukasz Opaliński, pisarz, erudyta i polityk, którego koncepcje reformatorskie i spojrzenie na fundamenty funkcjonowania państwa zrodziły się pod wpływem recepcji idei sformułowanych przez Justusa Lipsiusa, profesora flamandzkich uniwersytetów, filologa, filozofa i teoretyka polityki.

10,00