Promocja!

Pogrobowcy wielkiej idei

Przemiany społeczne w Grecji w latach 1923-1940.
Studia z historii XX wieku, t. V

  • Autor:Czekalski T.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2007
  • ISBN: 978-83-88737-58-9
  • Format: B5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 207
Kategoria:

Szereg cech, takich jak przywiązanie do tradycji i religii, a także skłonność do politycznego radykalizmu każe postrzegać Greków jako typowych mieszkańców Półwyspu Bałkańskiego. Jednak doświadczenia historyczne i geograficzny kształt państwa ukształtowały społeczeństwo o specyficznej mentalności, żyjące w poczuciu własnej wyjątkowości – jako spadkobierców kultury antycznej i biznatyjskiej.
Ksiązka prezentuje szczególnie interesujący z punktu widzenia historii społecznej okres po klęsce w wojnie z Turcją, oznaczającej koniec marzeń o „Grecji dwóch kontynentów i pięciu mórz”. Ekonomiczne konsekwencje przegranej wojny splotły się ze społeczno-kulturowym wstrząsem, jakim stał się napływ do pięciomilionowego kraju, liczącej ponad milion rzeszy uchodźców z Azji Mniejszej. Oznaczało to w praktyce przebudowę lub niszczenie dziewiętnastowiecznych struktur społecznych, ale także pojawienie się nieznanych dotąd w życiu społecznym zagrożeń i konfliktów.

32,00  18,00