Promocja!

Poprzez Stulecia

Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorawi Antoniemu Podrazie w 80. rocznicę Jego urodzin pod redakcją Danuty Czerskiej

  • Redakcja:Czerska D.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2000
  • ISBN: 83-88737-10-4
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 356
Kategoria:

Spis treści: D. Czerska, Słowo o Jubilacie, s. 5 – 8; Tabula gratulatoria, s. 9 – 10; Bibliografia prac prof. dr Antoniego Podrazy (wybór), zestawiła M. Gołuszka, s. 11 – 23; A. Krawczuk, Historia, wojny, historycy, s. 25 – 28; J. A. Gierowski, Kilka uwag o roli unii personalnej w dziejach Polski nowożytnej, s. 29 – 37; W. Krawczuk, Pisarze dekretowi, s. 39 – 43; I. Kaniewska, „Strawne pieniądze” posłów koronnych w XVI wieku, s. 45 – 55; D. Czerska, Umowa hetmana Żółkiewskiego z carskimi wojewodami pod Cariowym Zajmiszczem po wiktorii kłuszyńskiej, s. 57 – 66; J. Kaczmarczyk, Z wiary i obowiązku. Adama Kisiela oraz Stanisława K. Bieniewskiego próby pojednania z Kozakami, s. 67 – 74; J. S. Dąbrowski, Po ugodzie białocerkiewskiej. Kwestia kozacka na pierwszym sejmie 1652 roku, s. 75 – 84; J. Stolicki, O wyborze marszałka poselskiego podczas sejmu elekcyjnego 1669 roku, s. 85 – 92; K. Przyboś, Wielka własność ziemska w powiecie lwowskim w 2.połowie XVII wieku, s. 93 – 99; S. Grodziski, Księga sądowa starostwa krzeczowskiego i jej wartość badawcza, s. 101 – 112; M. Zgórniak, Finansowe problemy wojskowosci polskiej w epoce saskiej, s. 113 – 117; W. A. Serczyk, Korespondencja oficjalistów w dobrach Potockich na Ukrainie w 2. połowie XVIII wieku, s. 119 – 125; J. Smaga, Joseph de Maistre nad Newą, s. 127 – 133; W. Masiarz, Unici na Syberii 1815 – 1819, s. 135 – 144; M. Kulczykowski, Protoindustrializacja – nieprzyjęta propozycja badawcza?, s. 145 – 153; A. Pankowicz, Wpływ Wiosny Ludów na kształtowanie się samorządu terytorialnego w Europie XIX wieku, s. 155 – 162; J. Buszko, Polsko – węgierskie stosunki polityczne w konstytucyjnej dobie monarchii naddunajskiej, s. 163 – 171; A. Chwalba, Krajobrazy etniczne Galicji Wschodniej, s. 173 – 182; P. Franaszek, Powstanie szpitala w Kulpatkowie, s. 183 – 190; J. Moklak, Spór o Internat Ruski we Lwowie. Wokół katolicyzmu i nacjonalizmu, s. 191 – 197; H. Duć – Fajfer, Udział Łemków w życiu religijnym, umysłowym, kulturalno – społecznym Galicji w 2. połowie XIX i na początku XX wieku, s. 199 – 212; J. Michalewicz, Krajobrazy Galicji III, s. 213 – 220; T. Gąsowski, Józef Piłsudski wobec Żydów, kwestii żydowskiej i antysemityzmu, s. 221 – 239; M. Smoleń, Cerkiew rosyjska w latach 1917 – 1927, s. 241 – 251; A. K. Banach, Z ropczyckiej wsi na uniwersytecką katedrę, s. 253 – 262; K. Dunin – Wąsowicz, Franciszek Wójcik (1863 – 1941), s. 263 – 277; S. Dziedzic, Z pokolenia Cezarego Baryki, s. 279 – 291; J. M. Małecki, Stanisław Hoszowski jako historyk Lwowa, s. 293 – 298; H. Madurowicz – Urbańska, Karta z dziejów lwowskiej nauki. „Ziemia Czerwienska” – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego we Lwowie ( 1935 – 1938), s. 299 – 307; A. Fitowa, Kontrowersje wokół ujawnienia Polskiego Państwa Podziemnego przed Armią Czerwoną (w świetle korespondencji z krajem Stanisława Mikołajczyka i Kazimierza Sosnkowskiego), s. 309 – 330; S. Nabywaniec, Spojrzenie na losy Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie w latach 1939 – 1989, s 331 – 340; T. Kisielewski, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe jako przedmiot badań historycznych, s. 341 – 354.

42,00  10,00