Promocja!

Prasa województwa krakowskiego w latach 1918-1939.

Studia z historii XX wieku, t. IV

  • Autor:Lachendro J.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2006
  • ISBN: 83-88737-18-X
  • Format: B5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 512
Kategoria:

„Autor podjął się ambitnego zadania napisania dziejów prasy lokalnej, rozległego przed 1939 r. województwa krakowskiego, obejmujących lata 1918-1939. Takiej syntezy dotąd nie było. […] Znajomość zawartości prasy, wielu materiaów archiwalnych i piśmiennictwa naukowego pozwoliły autorowi na osadzenie pracy w realiach epoki, uwzględnienie przy powstawaniu prasy lokalnej wielu uwarunkowań, w tym też nieformalnych, niejako zakulisowych. Tym samym formułowane wnioski stały się bardziej pełne i wiarygodne, spostrzeżenia trafne, co skłania […] do wyrażenia opinii o przykładowej wręcz rzetelności warsztatowej. […] W zakończeniu autor przedstawił trafnie wysuniete wnioski z przeprowadzonych badań prasy lokalnej województwa krakowskiego, zachowując należyty dystans do materiałów zebranych, obiektywizm w ocenach opisywanych zjawisk.”
Z recenzji prof. dr hab. Jerzego Jarowieckiego

45,00  10,00