Pułkownik Adam Koc

Biografia polityczna.
Studia z historii XX wieku, t. II

  • Autor:Mierzwa J.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2006
  • ISBN: 83-88737-33-3
  • Format: B5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 255
Kategoria:

„Pułkownik Adam Koc, podobnie jak wielu polityków obozu piłsudczykowsko-sanacyjnego, nie miał z różnych powodów, często pozamerytorycznych, szczęścia do biografów. (…) Autor ukazał sylwetkę polityczną płk. A. Koca w pełnym wymiarze historycznym i społecznym. Przedstawił go jako człowieka czasów pierwszej połowy XX w., którego życie i działalność warunkowane były procesami i zjawiskami owej epoki. Ocenia go na ogół z pełnej perspektywy historycznej i nie żąda od niego – jak to się niekiedy zdarza w opracowaniach biograficznych – naszej dzisiejszej wiedzy o biegu wypadków i reakcjach ludzi na nie w owych czasach.”
z recenzji prof. dr hab. Michała Śliwy