Promocja!

Relacje polsko-ukraińskie w szkolnictwie państwowym południowo-wschodnich województw Drugiej Rzeczypospolitej

Studia z historii XX wieku, t. XVI

  • Autor:Sanojca K.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2013
  • ISBN: 978-83-62261-65-9
  • Format: B5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 477
Kategoria:

W okresie międzywojennym historia narodów polskiego i ukraińskiego w znacznej mierze współtworzona była na terytorium Rzeczypospolitej. I w znacznej mierze – w szkole. Na terenach dawnej Galicji Wschodniej, tworzących administracyjnie województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie, funkcjonowało Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego, które musiało w swej działalności godzić istniejące tu różnice kulturowe, świadomościowe i bytowe. Druga Rzeczpospolita starała się dać mniejszościom etnicznym w sferze oświaty to, co w tamtych warunkach dać mogła. Jej działania – choć poddane w Dwudziestoleciu i okresie PRL-u ostrej krytyce – stanowiły jednak pragmatyczną próbę takiego ułożenia stosunków etnicznych, które godziłyby racje państwowe i obywatelskie z uznaniem ukraińskiej odrębności

40,00  10,00