Rozrzutność i skąpstwo w tradycji kulturowej i rzeczywistości

Moderatorzy: J. Tazbir, A. K. Banach

  • Redakcja:Tazbir J., Banach A. K.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2005
  • ISBN: 83-88737-42-2
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 160
Kategoria:

Spis treści: J. Tazbir, Wstęp, s. 7 – 20; M. Drozdowski, Stosunek państwa i społeczeństwa do pieniądza w epoce nowożytnej, s. 21 – 34; J. Kracik, Kredyt i lichwa jako zjawiska społeczne, s. 35 – 50; C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka, Od banku pobożnego do banków państwowych i prywatnych: banki w Polsce, ich rola ekonomiczna, społeczna i kulturowa, s. 51 – 81; A. K. Banach, Centusie krakowscy — charakter czy konieczność, s. 83 – 104; J. Hoff, Wzorce i poradniki dobrego gospodarowania adresowane do elit społecznych oraz mieszczan i chłopów w XIX wieku, s. 105 – 131; W. Molik, Rozrzutność i oszczędność ziemiaństwa polskiego w zaborze pruskim w XIX i na początku XX wieku, s. 133 – 155.

25,00