Rzymski Zachód od Augusta do upadku Cesarstwa

Studia poświęcone pamięci Profesora Tadeusza Kotuli w 10. rocznicę śmierci

  • Redakcja:Pawlak M. (red.)
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2017
  • ISBN: 978-83-65080-57-8
  • Format: A5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 148
Kategoria:

Badania Profesora Tadeusza Kotuli nad dziejami społeczeństw starożytnych przyniosły Mu międzynarodową sławę, wytyczając – o co w badaniach nad antykiem niezwykle trudno – nowe kierunki studiów i dociekań. Nic więc dziwnego, że stanowią one nieustającą inspirację dla kolejnych pokoleń historyków. Niniejszy zbiór stanowi tego najlepszy przykład, prezentując efekt spotkania poświęconego refleksji nad dorobkiem wielkiego badacza, którego droga naukowa nierozerwalnie związana była z Uniwersytetem Wrocławskim. Zamieszczone tu teksty bezpośrednio nawiązują do głównych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania Profesora: historii rzymskiej Afryki Północnej, okresu rządów afrykańskiej dynastii Sewerów, „kryzysu III wieku” i dziejów późnego antyku.