Promocja!

Słownik gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego, T. 3 – 4

T. 3.: M. Skarżyński oraz M. Berendt, M. Bondkowska, I. Burkacka,
H. Jadacka, M. Olejniczak, T. Vogelegsang , Gniazda odczasownikowe, Vol. I (A – O), ss. V+565, (ISBN 83-88737-02-3), Vol. II (P – Ż), ss. 593,
(ISBN 83-88737-47-3),
T. 4.: M. Skarżyński, Gniazda motywowane przez liczebniki, przysłówki, zaimki, przyimki, modulanty, onomatopeje, wykrzykniki, ss. X+251,
(ISBN 83-88737-07-4),

  • Redakcja:Skarżyński M., Berendt M., Bondkowska M., Burkacka I., Jadacka H., Olejniczak M., Vogelegsang T., Skarżyński M.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2004
  • ISBN: 83-88737-47-3
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
Kategoria:

Słownik gniazd słowotwórczych…, którego dwa pierwsze tomy pod redakcją H. Jadackiej wyszły w 2001 r. jest pierwszym tego rodzaju opracowaniem leksykograficznym w Polsce, pokazującym słownictwo współczesnej polszczyzny według wiążących je relacji słowotwórczej motywacji. Przeznaczony jest dla językoznawców zajmujących badaniami systemu słowotwórczego polszczyzny współczesnej, morfologią, morfotaktyką, także dla zainteresowanych badaniami konfrontatywnymi z zakresu morfologii, morfotaktyki i słowotwórstwa języków słowiańskich. Może być także pomocą dydaktyczną dla prowadzących zajęcia z gramatyki opisowej języka polskiego.

58,00  18,00