Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych

Studia z historii XX wieku, t. VII

  • Autor:Gąsowski T., Bielański S. (red.)
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2009
  • ISBN: 978-83-88737-74-9
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 118
Kategoria:

Publikacja jest pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej w Krakowie w październiku 2007 r. przez Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej podstawowym celem było ukazanie wstępnych rezultatów badań nad rolą sportu w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych. Na początek, niejako w formie pilotażowej, zaprezentowane zostały rezultaty badań nad dziejami sportu w powojennej Polsce […] oraz Włoch pod rządami Mussoliniego. Kwestia wzajemnych relacji sportu i polityki, mająca zresztą swój współczesny wymiar, czytelny także w systemach demokratycznych, tylko w bardzo ograniczonym stopniu jest przedmiotem zainteresowania badaczy […] Jedynie wypadki szczególnie wyraziste, związane z dwudziestowiecznymi systemami totalitarnymi, wywołały jak dotąd nieco głębszą refleksję.
(Ze wstępu)