Stanisław Sarnicki, Księgi hetmańskie

opracował Marek Ferenc

  • Redakcja:Przyboś K., Ferenc M.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2015
  • ISBN: 978-83-65080-06-6
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
Kategoria:

Utwór Stanisława Sarnickiego znany ogółowi historyków zajmujących się epoką nowożytną pod skróconym tytułem „Księgi hetmańskie” uchodzi za jedno z najważniejszych źródeł do historii wojskowości dawnej Rzeczypospolitej. Bez wątpienia stanowi ważny przykład polskiego piśmiennictwa militarnego XVI wieku. Autor w dziesięciu księgach przedstawił: pozycję hetmana i innych dowódców, technikę wojskową, szkolenie wojska, przygotowanie działań militarnych, szyki bojowe, metody obrony i zdobywania warowni, sposoby walki z Tatarami i prowadzenie wojen na morzu