Stary Księgozbiór

Biblioteka Gimnazjum w Dębicy w latach 1900-1932.

  • Autor:Więch A. S.
  • ISBN: 978-83-66304-45-1
  • Format: B5
  • Projekt okładki: F.H.U. Mykom
  • Rodzaj oprawy: Twarda
  • Liczba stron: 134

Monografii dotyczących kulturotwórczej roli książek wciąż mamy za mało, a te, które traktowałyby o tematyce w realiach prowincjonalnych stanowią rzadkość. Należy zatem z radością powitać książkę […] odnoszącą się do dębickiego księgozbioru gimnazjalnego […]. Autor […] udowodnił, że lektura zawartości inwentarza książek może przynieść wiele interesujących spostrzeżeń i stanowić podstawę do dużo szerszych refleksji […]. Udało mu się uchwycić fenomen „miasta ba dorobku” – w którym założenie gimnazjum miało świadczyć o ambicjach mieszkańców wydobycia się z prowincjonalnego letargu. Dębica w Starym księgozbiorze to też trochę miasto, które paradoksalnie nie może przeskoczyć swojej prowincjonalności mia przysłowiowego pecha […]. Zatem książka Więcha pod tym kątem wykracza poza zwykłą analizę roli biblioteki szkolnej. Autorowi udało się równocześnie potwierdzić [szczególną kulturotwórcza rolę społeczności gimnazjalnej w środowiskach prowincjonalnych”

 

Z recenzji dr. hab. Tomasza Pudłockiego, prof UJ

25,00