Studia nad zróżnicowaniem metalowych części pasów w kulturze przeworskiej

Okucia końca pasa

  • Autor:Madyda-Legutko R.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2011
  • ISBN: 978-83-62261-29-1
  • Format: A4
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 312
Kategoria:

Praca dotyczy, jak wskazuje jej tytuł, jednej z grup zabytków reprezentowanych często wśród znalezisk z okresu rzymskiego z całego terenu Barbaricum. Należą one do kategorii źródeł szczególnie istotnych zarówno dla studiów nad chronologią okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów, jak też dla badań nad zagadnieniami taksonomii kulturowej Barbaricum i relacji kulturowych różnych populacji zamieszkujących obszary środkowej i północnej Europy. Wśród licznych prac dotyczących studiów nad taksonomią i chronologią poszczególnych grup zabytków z okresu rzymskiego i z wczesnej fazy okresu wędrówek ludów […] brak jest opracowania dotyczącego okuć końców pasów. Wcześniejsze studia nad typologią i chronologią tych zabytków obecnie straciły na znaczeniu. Tę bardzo wyraźnie odczuwalną lukę wypełnia z powodzeniem praca Renaty Madydy-Legutko.
(z recenzji prof. dr. hab. Piotra Kaczanowskiego)