Studia z historii Polski XIX i XX wieku

Ofiarowane Profesorowi Józefowi Buszce w pięćdziesięciolecie doktoratu. Pod redakcją Ireny Paczyńskiej.

  • Redakcja:Paczyńska I.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:1999
  • ISBN: 83-912018-5-6
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 419
Kategoria:

Spis treści: Słowo o Jubilacie, s. 5 – 14; Tabula gratulatoria, s. 15 – 18; Bibliografia prac Józefa Buszki za lata 1985 – 1999, zestawiła I. Paczyńska, s. 19 – 32; I. Homola – Skąpska, S. Grodziski, Dniestrem ku Morzu Czarnemu, s. 35 – 50; H. Madurowicz – Urbańska, Uwłaszczenie i zniesienie poddaństwa. Z poglądów Franciszka Bujaka, s. 51 – 58; K. Dunin – Wąsowicz, Galicja doby autonomicznej w publicystyce francuskiej, s. 59 – 73; Z. P. Mańkowski, Sokal nad Bugiem i jego gimnazjum. Z dziejów galicyjskiego, kresowego miasta, s. 75 – 83; K. Olszański, Wiedeńskie lata Wojciecha Kossaka, s. 85 – 92; M. Kulczykowski, Działalność agenturalna jako łatwy sposób na życie. Apollo Młochowski w służbie austriackiego wywiadu, s. 93 – 105; W. Masiarz, Krakowskie organizacje pomocy zesłańcom syberyjskim, więźniom caratu i weteranom powstań narodowych (1864 – 1939), s. 107 – 130; C. Łuczak, Pomoc materialna Wielkopolan dla „Królewiaków i Galicjan” w pierwszej wojnie światowej, s. 131 – 135; C. Brzoza, Kraków wobec walk o granice (1918 – 1921), s. 137 – 149; A. Pilch, Studenci Krakowa na przełomie wojny i pokoju (1917 – 1921), s. 151 – 164; C. Madajczyk, Ludzie nauki w życiu politycznym II Rzeczypospolitej, s. 165 – 171; Z. Zblewski, Konserwatyści krakowscy wobec reformy rolnej (1918 – 1926), s. 173 – 186; J. Hampel, Duchowieństwo województwa lwowskiego wobec wyborów sejmowych w 1928 roku (wświetle sprawozdań starostów powiatowych), s. 187 – 204; J. Gołębiowski, Centralny Okręg Przemysłowy – Eugeniusza Kwiatkowskiego wizja przebudowy społeczno – gospodarczej kraju, s. 205 – 218; M. Zgórniak, Oddział II Sztaby Głównego Wojska Polskiego i jego oceny sytuacji polityczno – militarnej w 1939 roku, s. 219 – 226; E. Duraczyński, Kryzys zaufania czy próba przewrotu?, s. 227 – 247; W. Rojek, Odzyskanie przez Polskę kontroli nad złotem Banku Polskiego (październik 1941 – styczeń 1944), s. 249 – 264; A. Fitowa, Armia Krajowa wobec perspektywy wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie (w świetle korespondencji Stefana Roweckiego z Władysławem Sikorskim), s. 265 – 282; A. Kozanecki, Niektóre inicjatywy dotyczące ziem postulowanych zrealizowane w Krakowie (1942 – 1945), s. 283 – 300; F. Ziemski, Stanisław Kutrzeba w obronie uczonych krakowskiego środowiska w 1945 roku, s. 301 – 313; A. Jaeschke, Główne elementy myśli politycznej Zygmunta Zaremby w latach 1946 – 1953, s. 315 – 330; M. Śliwa, Socjalizm i historia w publicystyce Adama Ciołkosza, s. 331 – 342; I. Paczyńska, „Dyskusja” nad projektem konstytucji w województwie krakowskim (luty – kwiecień 1952), s. 343 – 358; J. Łaptos, Narodowy Komitet na rzecz Wolnej Europy a komitety narodowe emigracji środkowoeuropejskich (1949 – 1952), s. 359 – 375; C. Majorek, H. Żaliński, Trzy jubileusze Wiosny Ludów w Polsce. Przemiany ideowe wizerunku i politycznej wymowy, s. 377 – 399; M. Kula, Kłopoty z pamięcią drugiej wojny światowej w Polsce, s. 401 – 412; G. i W. Marmonowie, Wybrane zagadnienia metodologiczne i warsztatowe badań historyczno – medycznych, s. 423 – 419. Spis treści: Słowo o Jubilacie, s. 5 – 14; Tabula gratulatoria, s. 15 – 18; Bibliografia prac Józefa Buszki za lata 1985 – 1999, zestawiła I. Paczyńska, s. 19 – 32; I. Homola – Skąpska, S. Grodziski, Dniestrem ku Morzu Czarnemu, s. 35 – 50; H. Madurowicz – Urbańska, Uwłaszczenie i zniesienie poddaństwa. Z poglądów Franciszka Bujaka, s. 51 – 58; K. Dunin – Wąsowicz, Galicja doby autonomicznej w publicystyce francuskiej, s. 59 – 73; Z. P. Mańkowski, Sokal nad Bugiem i jego gimnazjum. Z dziejów galicyjskiego, kresowego miasta, s. 75 – 83; K. Olszański, Wiedeńskie lata Wojciecha Kossaka, s. 85 – 92; M. Kulczykowski, Działalność agenturalna jako łatwy sposób na życie. Apollo Młochowski w służbie austriackiego wywiadu, s. 93 – 105; W. Masiarz, Krakowskie organizacje pomocy zesłańcom syberyjskim, więźniom caratu i weteranom powstań narodowych (1864 – 1939), s. 107 – 130; C. Łuczak, Pomoc materialna Wielkopolan dla „Królewiaków i Galicjan” w pierwszej wojnie światowej, s. 131 – 135; C. Brzoza, Kraków wobec walk o granice (1918 – 1921), s. 137 – 149; A. Pilch, Studenci Krakowa na przełomie wojny i pokoju (1917 – 1921), s. 151 – 164; C. Madajczyk, Ludzie nauki w życiu politycznym II Rzeczypospolitej, s. 165 – 171; Z. Zblewski, Konserwatyści krakowscy wobec reformy rolnej (1918 – 1926), s. 173 – 186; J. Hampel, Duchowieństwo województwa lwowskiego wobec wyborów sejmowych w 1928 roku (wświetle sprawozdań starostów powiatowych), s. 187 – 204; J. Gołębiowski, Centralny Okręg Przemysłowy – Eugeniusza Kwiatkowskiego wizja przebudowy społeczno – gospodarczej kraju, s. 205 – 218; M. Zgórniak, Oddział II Sztaby Głównego Wojska Polskiego i jego oceny sytuacji polityczno – militarnej w 1939 roku, s. 219 – 226; E. Duraczyński, Kryzys zaufania czy próba przewrotu?, s. 227 – 247; W. Rojek, Odzyskanie przez Polskę kontroli nad złotem Banku Polskiego (październik 1941 – styczeń 1944), s. 249 – 264; A. Fitowa, Armia Krajowa wobec perspektywy wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie (w świetle korespondencji Stefana Roweckiego z Władysławem Sikorskim), s. 265 – 282; A. Kozanecki, Niektóre inicjatywy dotyczące ziem postulowanych zrealizowane w Krakowie (1942 – 1945), s. 283 – 300; F. Ziemski, Stanisław Kutrzeba w obronie uczonych krakowskiego środowiska w 1945 roku, s. 301 – 313; A. Jaeschke, Główne elementy myśli politycznej Zygmunta Zaremby w latach 1946 – 1953, s. 315 – 330; M. Śliwa, Socjalizm i historia w publicystyce Adama Ciołkosza, s. 331 – 342; I. Paczyńska, „Dyskusja” nad projektem konstytucji w województwie krakowskim (luty – kwiecień 1952), s. 343 – 358; J. Łaptos, Narodowy Komitet na rzecz Wolnej Europy a komitety narodowe emigracji środkowoeuropejskich (1949 – 1952), s. 359 – 375; C. Majorek, H. Żaliński, Trzy jubileusze Wiosny Ludów w Polsce. Przemiany ideowe wizerunku i politycznej wymowy, s. 377 – 399; M. Kula, Kłopoty z pamięcią drugiej wojny światowej w Polsce, s. 401 – 412; G. i W. Marmonowie, Wybrane zagadnienia metodologiczne i warsztatowe badań historyczno – medycznych, s. 423 – 419.