Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony

Za podstawową zaletę książki należy uznać bardzo rzetelne zgromadzenie wszystkich informacji z zakresu ,,pierwszej historii sztuki”.

  • Autor:Zaucha T.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2015
  • ISBN: 978-83-65080-11-0
  • Format: A4
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 288
Kategoria:

Za podstawową zaletę książki należy uznać bardzo rzetelne zgromadzenie wszystkich informacji z zakresu ,,pierwszej historii sztuki”. Pan dr Tomasz Zaucha udokumentował aktualny wygląd świątyń na bardzo dobrych fotografiach, zgromadził zdjęcia i inne dokumenty ikonograficzne, a także pomiary świątyń. Przeprowadził gruntowną kwerendę archiwalną, ,,wyciskając” sporo informacji z mocno rozproszonych dokumentów.

Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Krasnego

80,00