Turysta wobec porzuconego dziedzictwa Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia

Czarnobyl jako symbol technologicznej katastrofy szczególnie w ciągu ostatnich lat zmienił swe oblicze.
W 2019 r. Czarnobylską Strefę Wykluczenia odwiedziło 124 tys. osób z całego świata. Zona postrzegana jest dziś z jednej strony jako miejsce pamięci, z drugiej zaś jako atrakcja turystyczna, co nierzadko wzbudza wiele kontrowersji.

  • Autor:Anna Duda
  • Redakcja:Historia Iagellonica
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2020
  • ISBN: 978-83-66304-46-8
Kategoria:

40,00