Węgry i dookoła Węgier…

Narody Europy Środkowej w walce o wolność i tożsamość w XIX i XX wieku. Materiały z konferencji dotyczącej problematyki narodowościowej w Europie Środkowej zorganizowanej z okazji 10. rocznicy śmierci prof. Wacława Felczaka (Kraków 12 – 13 grudzień 2003). Pod redakcją Antoniego Cetnarowicza i Stanisława Pijaja.

  • Redakcja:Cetnarowicz A., Pijaj S.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2005
  • ISBN: 83-88737-22-8
  • Format: A5
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 219
Kategoria:

Spis treści: M. Pułaski, Słowo wstępne, s. 7 – 12; D. Škvarna, Słowackie realia historyczne w dziele profesora Wacława Felczaka, s. 13 – 18; C. G. Kiss, Wizerunek narodów w hymnach krajów Europy Środkowej, s. 19 – 41; D. Škvarna, O genezie nowoczesnych słowackich symboli narodowych, s. 43 – 58; D. Agičić, Stosunki chorwacko-węgierskie w okresie odrodzenia narodowego w podręcznikach chorwackich. Zarys problematyki, s. 59 – 68; M. Dąbrowska-Partyka, Rola Serbów węgierskich w procesie kształtowania się nowoczesnej tożsamości serbskiej, s. 69 – 84; I. Rosonczy, Rosyjscy generałowie w tłumieniu walk wolnościowych w Polsce w latach 1830–31 i na Węgrzech w latach 1848–49, s. 85 – 94; I. Kovács, Zamach na życie generała Józefa Bema. Historia braci Kołodziejskich, s. 95 – 109; J. W. Borejsza, O „zasadzie narodowości” w dobie wojny krymskiej, s. 111 – 121; A. Cetnarowicz, Sprawa statusu Dalmacji w latach 1865–1868 – niewykorzystana szansa Węgier, s. 123 – 136; J. Pál, Sprawa unii Siedmiogrodu z Węgrami po roku 1867, s. 137 – 146; S. Pijaj, Od sojusznika do protektora – uwagi na temat stosunków polsko-węgierskich w monarchii habsburskiej w latach 60. i 70. XIX w., s. 147 – 178; T. Kopyś, Stosunki narodowościowe na Rusi Zakarpackiej w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, s. 179 – 190; Z. Nagy, Wokół genezy książki Mariana Zdziechowskiego „Węgry i dookoła Węgier”, s. 191 – 200; A. Grajewski, Kościół na Węgrzech w latach 1956–1989. Zarys problematyki, s. 201 – 219.