Wielka Brytania wobec Izraela w okresie pierwszej wojny arabsko – izraelskiej maj 1948 – styczeń 1949

  • Autor:Patek A.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2002
  • ISBN: 83-88737-80-5
  • Format: B5
  • Rodzaj oprawy: twarda
  • Liczba stron: 287
Kategoria:

Książka traktuje o ważnym rozdziale brytyjskiej obecności na Bliskim Wschodzie; rozdziale, który okazał się początkiem końca jej wpływów w tym newralgicznym rejonie. Równocześnie podejmuje temat związany z utworzeniem Izraela i jego miejscem w politycznej strategii mocarstw, ze szczególnym uwzględnieniem popierającej Arabów Wielkiej Brytanii. Monografia, oparta na bogatej bazie źródłowej, ukazuje narastanie brytyjsko-izraelskiego antagonizmu aż po dramatyczny epilog, gdy obydwa państwa stanęły na krawędzi konfliktu zbrojnego. Wiele miejsca zajmuje przedstawienie sytuacji na Bliskim Wschodzie – wojna arabsko-żydowska, stosunki Izraela z USA i ZSRR, zamach na mediatora ONZ hr. Bernadotte’a, działalność prawicowych bojówek żydowskich Irgun i Lehi, terroryzm, etc. Książkę uzupełniają liczne ilustracje, mapy oraz indeksy: osób i geograficzno-rzeczowy.