Wojna 1866 roku w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim

Wydarzenia militarne wojny 1866 r., rozgrywające się na ziemiach zamieszkałych przez ludność polską, nigdy nie wzbudziły większego zainteresowania historyków.

  • Autor:Baczkowski M.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2015
  • ISBN: 978-83-65080-13-4
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 103
Kategoria:

Wydarzenia militarne wojny 1866 r., rozgrywające się na ziemiach zamieszkałych przez ludność polską, nigdy nie wzbudziły większego zainteresowania historyków. Wpisywały się one w dzieje stukilkudziesięcioletnich konfliktów prusko-austriackich, w których Polacy byli jedynie postronnymi obserwatorami lub też uczestnikami mało związanymi emocjonalnie z tymi zmaganiami.
Od zakończenia wojen napoleońskich aż po wybuch I wojny światowej ziemie polskie pod zaborami cieszyły się długim okresem pokoju. Poważniejsze operacje militarne były prowadzone jedynie podczas powstań narodowych z lat 1830-1831, 1846, 1848 i 1863-1864. Na tym tle szczególnie godna uwagi jest wojna prusko-austriacka, która swoim zasięgiem objęła zachodnie powiaty Galicji, część Śląska Cieszyńskiego i skrawki pruskiego Górnego Śląska

(Ze wstępu)