Zarządcy dóbr Elżbiety Sieniawskiej.

Studium z historii mentalności 1704-1726.

  • Autor:Bąkowski-Kois D.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2005
  • ISBN: 83-88737-97-X
  • Format: A5
  • Projekt okładki: Anna Siermontowska-Czaja
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 160
Kategoria:

Książka stanowi zamknięcie trylogii prac powstałych wedle zamysłu prof. dr. Józefa Gierowskiego, poświęconych analizie mentalności szlachty początku XVIII stulecia. Autor ukazuje realia świata, w którym przyszło działać zarządcom latyfundium magnackiego. Prezentuje pozbawione sentymentów arkana życia społeczeństwa sprzed trzech stuleci. Książka podsumowuje dotychczasowe badania na polu historii mentalności, stanowi zarazem odniesienie do badań nad przydatnością wykorzystywanych źródeł historycznych.