Kontakt

Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica"

Ul. Gołębia 13

31-007 Kraków

604 648 464

w sprawach dystrybucji:

604 633 643