Historia w rzymskiej literaturze erudycyjnej. Od Warrona do Kasjodora.

  • Autor:Kołoczek Bartosz
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2019
  • ISBN: 978-83-66304-15-4
  • Format: B5
  • Projekt okładki: F.H.U. Mykom
  • Rodzaj oprawy: Twarda
  • Liczba stron: 372

Na podejście starożytnych Rzymian do przeszłości zwykło sią patrzeć jedynie przez pryzmat źródeł historiograficznych. Często pomija się tymczasem to, jak na tę samą przeszłość patrzono po za kontekstem historiografii, jak historia była odbierana przez ludzi zajmujących się na co dzień innymi dziedzinami wiedzy, jak postrzegali ją gramatycy, encyklopedyści, autorzy podręczników szkolnych, czy traktatów rolniczych, wreszcie dlaczego,w  jaki sposób i w jakim zakresie w ogóle autorzy tego typu dzieł odwoływali się do zamierzchłych wydarzeń i postaci.