Polska kancelaria królewska czasów nowożytnych między władzą a społeczeństwem.

Część druga pod redakcją W. Chorążyczewskiego i W. Krawczuka.
Materiały konferencji naukowej, Kraków 14 kwietnia 2004.

  • Redakcja:Chorążyczewski W. , Krawczuk W.
  • Miejsce wydania:Kraków
  • Data wydania:2006
  • ISBN: 83-88737-03-1
  • Format: A5
  • Rodzaj oprawy: miękka
  • Liczba stron: 215
Kategoria:

A. Tomczak, Wstęp; W. Chorążyczewski, Próba rekonstrukcji organizacji polskiej kancelarii królewskiej w 1. połowie XVI wieku; M. Hlebionek, „Dziękowania za pieczęć”. Wokół polskiego ceremoniału dworskiego; M. Janicki, Tłumaczenie listu Iwana Groźnego do Zygmunta Augusta i jego rola w agitacji przed sejmem warszawskim 1563 r.; R. Jaworski, Ewangeliarze ruskie jako księgi wpisów. Próba zarysowania problemu na przykładzie Ewangeliarza Ławryszewskiego; W. Krawczuk, „Długie trwanie” kancelarii królewskiej; P. Kulakovs’kyj, Kancelaria królewska a dokument czernihowski; A. Kuś, Państwo to kancelaria – „kancelaryjny” aspekt humoru Rzeczypospolitej Babińskiej; J. Łossowski, Kancelaria królewska a miasta. Problemy badawcze; A. Odrzywolska-Kidawa, Prace kancelaryjne podkanclerzego Piotra Tomickiego 1515 – 1535; I. Stembrowicz, Prace nad edycją 8 tomu Metryki Koronnej (tzw. Metryki Mazowieckiej); K. Syta, Akta kancelarii królewskiej z XVIII w. w archiwach prywatnych – problemy i możliwości badawcze; H. Wajs, Inwentarz Metryki Koronnej w EAD.

Brak w magazynie

21,00