Regulamin

Warunki zakupu książek wydanych przez Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica

1. Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci internet.

2. Książki oferowane do sprzedaży przez Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” można zamówić:

  • za pośrednictwem strony internetowej

  • wysyłając email na adres: (proszę wpisać odpowiedni adres)

  • wysyłając email na adres: (proszę wpisać odpowiedni adres)

  • wysyłając zamówienie na adres: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, ul. Gołębia 13, 31 – 007 Kraków.

3. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamawiającego. Uzyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom i firmom.

4. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów i przeprowadzania akcji promocyjnych.

5. Formy płatności:

  • za zaliczeniem pocztowym (należność pobiera listonosz lub uiszcza się ją w urzędzie pocztowym)

  • przelewem bankowym (należy dokonać wpłaty na konto Towarzystwa Wydawniczego „Historia Iagellonica”,PKO BP I/O. Kraków, nr: 69102028920000500201499318).

6. Zamawiający ponosi także koszty przesyłki, w zależności od wybranej formy płatności: 7 zł w wypadku przedpłaty lub 12 zł w wypadku przesyłki za pobraniem pocztowym.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku przesyłki za pobraniem pocztowym, lub od dnia wpływu pieniędzy na konto Wydawnictwa w przypadku przedpłaty.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z dnia 31 marca 2000 r.) klient może zrezygnować z kupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszty dostawy i odesłania towaru nie podlegają zwrotowi. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani w żaden sposób nie został zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną fakturą.

9. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać towar na adres: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”,ul. Gołębia 13, 31 – 007 Kraków (nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem). Koszty, związane z odesłaniem towary reklamowanego, zwracamy na wskazane konto, natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, zwrócimy nabywcy równowartość ceny produktu.

10. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.